Dec
3
2007

Wormly. Downtime hurts.

Vsak spodobno sposoben geek naj bi upravljal z vsaj enim stre??nikom. In s stre??niki je na??eloma kri??. Predvsem zaradi odjemalcev, ki ta stre??nik koristijo. No, na tem mestu bom bolj natan??en in odjemalca ozna??il kot ??ivo bitje, kar je ve??ini verjetno samoumevno. A ni tako preprosto…

V ra??unalni??ki stroki si pod pojmom odjemalec (client) najve??krat predstavljamo goro programske kode, ki s stre??nikom (server) sodeluje po jasnih in nedvoumnih pravilih. Tem pravilom pravimo protokoli. Dobri protokoli so pogosto splo??no sprejeti in standardizirani. Podobno kot ??raufi. Primer tak??nega protokola je HTTP, ki vam omogo??a branje tega teksta. Zato tisti http:// v naslovni vrstici brskalnika. Ra??unalni??ko pismeni verjetno prepoznate tudi naslednje kratice: HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP. Vse to so protokoli – pravila komuniciranja, ki jih va?? ra??unalnik uporabi, kadar surfate, prena??ate datoteke ali uporabljate e-mail. HTTP protokol je zelo jasen tudi v primeru, ko ??eljena spletna stran ni dostopna. Va?? brskalnik (odjemalec) s tem nima posebnega problema – mirno prika??e “Page not found”. Takiso velja za stre??nik, ki ta odgovor po??lje. In zakaj to sploh razlagam? Navezuje se na prej??nji odstavek o odjemalcih kot ??ivih bitjih, ki pa?? ne delujejo po vnaprej napisanih pravilih in jim “Page not found” lahko precej povi??a sr??ni utrip, ??e gre npr. za spletno stran njihovega podjetja. In to se dogaja, jebat ga. Zato je pomembno, da je o nedelovanju najprej obve????en geek. Na ??imbolj prijazen na??in. In tukaj vsko??i Wormly, ki simulira va??ega osebnega asistenta.

Monitoring orodji je sicer kot listja in trave. A Wormly je poseben. Idealen odjemalec, milo re??eno. Delovanje doti??nih strani npr. preverja vsake 5 minut. Takisto velja za odzivne ??ase e-po??te, FTP-ja, DNS-a in ostalih neznansko pomembnih storitev, za katere skrbi moj tretji mlin??ek. Ki o??itno ??e ni za v smeti. Ker storitev ne te??e znotraj dr??avnega omre??ja, ste seveda obve????eni tudi v primeru, ko pade ena izmed hrbtenic, ki skrbijo za povezanost na??e male dr??avice naprej v svet. (Ne)delovanje prika??e v privla??nih grafih, ki jih poljubno prestavljamo, ve??amo, manj??amo in se z njimi igramo puzzle. Sexy, z eno besedo. Gre ??e celo korak dlje in s pomo??jo preproste skripte poro??a o delovanju MySQL baze. A to zna marsikatero orodje. Kar dela Wormly posebnega, je enostavno nastavljanje eskalacije opozoril in kontaktov. Celo po GSM-u ste obve????eni o nedelovanju stre??nika. Brezpla??no, ??e se seveda ne pojavlja prepogosto. Po??lje tudi v Slovenijo. Preverjeno deluje. A najlep??a stvar pride za konec… Wormly-u lahko naro??ite, da vas po SMSu ne obve????a pono??i, ??e ima npr. va??a bolj??a polovica bolj rahel spanec in je ne ??elite motiti. In obvezno vam po??lje SMS, da je va?? stre??nik ??iv in zdrav, ??e je bila napaka samo za??asna.

Awesome. In cena? Prva dva tedna sta brezpla??na, nato pa boste za osnovni paket, ki vsebuje vse zgoraj na??tete bonbon??ke, od??teli borih 7 USD mese??no. Glede na trenutno stanje doti??ne valute je to skoraj zastonj. A to ??e ni vse… ponujajo tudi t.i. refferal program, ki vam omogo??a, da od vsakega novega uporabnika pridobite 10% naro??nine, Wormly pa ostalih 90%. In to je moj zlobni zlobni plan… :) ??e se vam (ali va??emu sistemskemu administratorju) tale objava zdi koristna, hkrati pa ne vidite razloga, da ne bi nagradili ??e pisca, potem za prijavo uporabite tale link:

http://www.wormly.com/via/C12998

Ako ste prepri??ani, da si besso nikakor ne zaslu??i tistih 10% in bi raje celotnih 7 USD namenili Wormly-u, pa uporabite kar tole osnovno povezavo. Naj mi crkne krava ;)

http://www.wormly.com

p.s. Driver… prosim pi??i jim, naj me dodajo kot tvojega podlo??nika. Imajo odli??en client service in ni nobenega problema, ??e to stori?? tudi naknadno. Pa hvala :)

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

Brez komentarjev »

RSS feed za komentarje na to objavo. TrackBack URI

Komentiraj objavo

Èe želiš komentirati, moraš biti prijavljen.
Creative Commons License

p4b.nu is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

Mashin' it BrandNu style | We also Twitter | Contacts, inquiries and DJ bookings via contact [at] p4b.nu
Design by Ozren :: template by #kruh :: developed and hosted by APPoteka
Inspired by WordPress - Code is poetry
Entries and comments feeds Valid XHTML and CSS ^Top^