Apr
2
2008

Ubuntu: The devil inside

Baje, da ni?? ne pi??emo… Da ??e dolgo ni ni?? novega na teh straneh. Priznam, sam ??e dolgo ??asa nisem spisal konkretnega sestavka, sploh pa ne o (meni) ljubem operacijskem sistemu, Ubuntu Linux. Nekaj vas sicer ??oha Tigre in Leoparde (Mac OS X), za ostale pa upam, da niste podlegli Visti. V zadnjem letu dokaj intenzivne uporabe sem uspe??no re??il par zagat in svetoval frendom, ki so se odlo??ili za test drive. Kot sem ??e omenil, vam ve??ina stvari dela iz prve, ampak hudi?? se skriva v podrobnostih. In po ??veplu zasmrdi ??ele po dnevih, tednih ali mesecih intenzivne uporabe.

??e se na Ubuntu po??vi??gate, vas bo tale ??lanek na smrt dolgo??asil, zato se raje prepustite u??itkom novega biser??ka na svetovnem spletu … Matt Stone in Trey Parker sta nedavno lansirala South Park Studios, kjer si lahko – po legalni poti in v primerni kvaliteti -, pogledate vse epizode te odli??ne serije. ComedyCentral je o??itno naredil korak naprej. Le kdaj se bodo zganili ostali velikani, kot sta npr. HBO in ShowTime?

Hudi?? #1
Kadar v Ubuntu poslu??am glasbo, mi zvok v Flash videu ne deluje. ?e bolj mote??a je obratna situacija. ??e mi zvok v Flash videu deluje in za??enem program za glasbo ali video, ta javlja napako, dokler ne zaprem vseh oken brskalnika.

Ta te??ava je ??e dolgo znana. Zvok v Linuxu na??eloma deluje po principu “kdor prej pride, prej melje”. In Linuxov mlinar v??asih zadrema ter zaseda mlin, ??eprav ga sploh ne potrebuje ve??, kar seveda razjezi la??no ljudstvo. Zato so pametne glave razvile re??itev, ki lahko sprejema pridelek (zvok) iz ve??ih virov hkrati, ??eprav uporablja samo en mlinski kamen (zvo??no kartico). Rezultat je polbela moka oz. miks vseh zvo??nih inputov v en sam output. Osnovna re??itev se imenuje ESD (Enlightened Sound Daemon), njegov naslednik pa PulseAudio. Dotaknil se bom prvega, saj bo drugi (baje) ??e vgrajen v naslednjo razli??ico operacijskega sistema.

S pomo??jo Synaptic Package Manager-ja si namestite pakete za ESD (Search -> Look in: Name -> esd). Nato v Preferences -> Sound izberite ESD – Enlightened Sound Daemon, na zavihku Sound pa obkljukajte Enable software sound mixing (ESD). Podobno storite tudi v va??em glasbenem predvajalniku (npr. Amarok). ??e v va??em omiljenem programu te opcije ni, ste na??eloma screwed. V??asih sicer obstaja mo??nost, da ESD/PulseAudio podpora ni vklju??ena v osnoven build programa, obstaja pa vseeno. Tak primer je priljubljeni VLC media player, ki ga je (bojda) potrebno prevesti z uporabo parametra --enable-esd. Sam se tega sicer ??e nisem lotil, zato ne vem, ??e res deluje. Te??ava, s katero se trenutno ubadam, je so??asna uporaba sound serverja in prostorskega (5.1) zvoka.

Hudi?? #2
Do sistema lahko (trenutno) dostopam zgolj prek SSH-ja, brez namizja. Ali obstaja ukaz, ki izpi??e celotno porabo prostora znotraj poljubnega direktorija, v??tev??i vse poddirektorije?

$ sudo du -ch /POT_DO_DIREKTORIJA | grep total

Razlaga:
* sudo: super-user na??in, da lahko preberemo celotno poddrevo (Justin Case)
* du: osnovni ukaz (Disk Usage)
* -ch: parametra, ki ukaz “du” prisilita, da izpi??e vrstico “total XX” v ??loveku prijazni obliki
* |: pajpa, ki rezultat prvega ukaza (du) preusmeri v naslednjega (grep)
* grep total: izpi??e vrstico, ki vsebuje niz “total”

Hudi?? #3
Imam starej??o NVIDIA grafi??no kartico, kljub temu pa bi rad uporabljal Compiz Fusion za eye candy na mojem namizju. A ta hudi?? mi vedno odre??e zgornji rob odprih oken, kjer so gumbi za minimize, maximize, itd. Skrajno mote??e!

Problem je vezan na Window Manager (Metacity), ki skrbi za izris okenskih okvirjev. NVIDIA grafi??ne kartice u??ivajo v Linuxu precej bolj??o podporo, kot npr. ATI-jeve, kljub temu pa je v??asih potrebno “poprijeti za lopato”. Odprite datoteko /etc/X11/xorg.conf in v sekcijo “Screen” dodajte:
Option "AddARGBVisuals" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"

Nato s kombinacijo tipk CTRL+ALT+Backspace re??tartajte desktop.


Zdaj pa je napo??il ??as za kraj??i odmor… :) Takole (lahko) Compiz Fusion izgleda v akciji:

Hudi?? #4
Kupil sem zunanji (USB) disk, ki ga nameravam uporabljati za shranjevanje varnostnih kopij podatkov. A iz diska lahko samo berem, pri pisanju na disk pa mi sistem vsaki?? javi napako.

Tukaj je spet potrebna malce obse??nej??a razlaga. Pomemben faktor je tip datote??nega sistema, ki ga zunanji disk uporablja. ??e se s tem niste posebej ukvarjali, je to verjetno (tovarni??ko nastavljen) Fat32. Ta datote??ni sistem ima resne pomankljivosti, a prepoznajo ga tako Windowsi, kot Linux. Slednji pri branju nima posebnih zadr??kov, te se pojavijo ??ele pri pisanju. V izogib tej te??avi je potrebno sistem prisiliti, da disk priklopi (mount) na prav poseben na??in. ??e ste se odlo??ili za dolgoro??no uporabo Linuxa, vam svetujem slede??e: namestite si urejevalnik particij (npr. gparted) in disk razdelite na 2 dela. Prvi del bo slu??il bolj resnim (Linux) potrebam, drugi del pa bo dostopen tudi na ostalih ra??unalih.

Na prvi del (prvo particijo) namestite datote??ni sistem Ext3, ki (meddrugim) ohrani pravice nad posamezno datoteko ali mapo. Te so v dolo??enih primerih pomembne, npr. pri varnostnih kopijah “home direktorijev” posameznih uporabnikov, pri kopijah sistemskih (konfiguracijskih) datotek, ipd. ??e te datoteke prenesete na Fat32 sistem, se bo veliko metapodatkov izgubilo. Drugi del diska (Fat32 particijo) pa uporabite za shranjevanje filmov, slik, glasbe in ostale (zabavne) navlake. Ko tako organiziran disk priklopite na frendovo Windows (ali Mac) ma??ino, lahko brez te??av prena??ate datoteke sem ter tja, a seveda le iz druge (Fat32) particije. Zato si prostor smiselno razporedite.

Nadvse priro??no je, da sta particiji ob vsakem zagonu ??arunalnika dosegljivi na istih lokacijah. Zato najprej ustvarite mapi /mnt/Ext3 (za prvo particijo) in /mnt/Fat32 (za drugo particijo). Nato v /etc/fstab dodajte vrstici:
/dev/sdb1 /mnt/Ext3 ext3 defaults 0 0
/dev/sdb2 /mnt/Fat32 vfat rw,uid=1000,umask=0,fmask=0000,dmask=0000,shortname=mixed 0 0

Ob vsakem zagonu ra??unala se bosta oba dela diska avtomati??no “pripela” na zgoraj dolo??eni lokaciji. Ro??no ju seveda lahko priklopite/izklopite z ukazoma:
$ sudo mount /mnt/Ext3 oz. $ sudo umount /mnt/Ext3 in
$ sudo mount /mnt/Fat32 oz. $ sudo umount /mnt/Fat32

Ostane vam le ??e dejansko shranjevanje podatkov. ??e boste datoteke zgolj premaknili na zunanji disk, ste naredili bore malo. Podatke je potrebno shranjevati vsaj na dveh mestih (npr. na notranjem in na zunanjem disku). Ker je (periodi??no) ro??no kopiranje zamudno, nezanesljivo in nadle??no, ta del raje prepustimo stroju, o ??emer sem ??e pisal.

Hudi?? #5
Z VNC-jem pogosto dostopam do namizja ostalih ra??unalnikov, kjer prav tako te??e Ubuntu. A iz neznanega razloga copy/paste med oddaljenim in lokalnim ra??unalnikom ne deluje. RDC (Remote Desktop Connection) na Windows-ih pa to omogo??a…

In to omogo??a tudi VNC. Osnovna re??itev je, da na oddaljenem ra??unalniku za??enete ukaz vncconfig, obkljukate vse 3 opcije, okno pa pustite odprto … kar je seveda blazno sitno. Zato si ??ivljenje poenostavite takole: na oddaljenem ra??unalniku odprite System -> Preferences -> Sessions, kliknite New, vpi??ite poljubno ime, v polje “command” pa vncconfig -nowin. Ob naslednjem zagonu (oddaljenega) namizja se bo ukaz izvr??il samodejno in brez mote??ega okna, vi pa boste lahko copy/paste-ali, kot ste dolgi in ??iroki.

Hudi?? #6
Ubuntu mi je v??e?? in kon??no vse ??pila, kot je treba. Ampak, ??e mi crkne sistemski disk, imam velik problem. Vse te in??talacije, nastavitve in prilagoditve so me stale ogromno ??asa in energije. Za polovico stvari itak ne vem ve??, kako sem jih re??il. ??e se mi zadeva sesuje, grem nazaj na Windowse!

Nikar! Obstaja namre?? preprosta re??itev … recimo, da imate USB disk (Hudi?? #4) priklopljen na /mnt/Ext3. V crontab (periodi??no izvajanje) z ukazom
$ crontab -e
dodajte tole vrstico:
dd bs=15M if=/dev/sda conv=sync,noerror | gzip -9 > /mnt/Ext3/ubuntu.img.gz

Prvi del ukaza ustvari zrcalno kopijo (disk image) celotnega prvega diska, kjer verjetno po??iva tudi va?? sistem (lahko seveda uporabite tudi /dev/sda1 in prezrcalite samo prvo particijo tega diska). Drugi del ukaza (za pajpo |) pa poskrbi za kompresijo in prenos datoteke na zunanji disk. Frekvenco izvajanja tega ukaza si v crontab dolo??ite sami. V primeru, da vam sistemski disk res crkne, kupite novega in ga priklopite. Ra??unalo za??enite z Ubuntu CD-jem in po??akajte, da se nalo??i (za??asni) operacijski sistem. Namesto, da za??nete z in??talacijo, odprite terminalsko okno in natipkajte:

sudo gzip -dc /POT_DO_ZUNANJEGA_DISKA/ubuntu.img.gz | sudo dd of=/dev/sda

Po re??tartu se bo ra??unalo prebudilo z IDENTI??NIM sistemom, kot ste ga imeli prej. Namizje, gonilniki, nastavitve, e-maili, zaznamki, programi, datoteke … vse bo tako, kot je bilo. Ure in ure “piljenja” sistema, ki bi obvezno sledile osnovni in??talaciji, pa lahko izkoristite za kaj bolj prijetnega. Recimo za sex. Ah, pomlad… :)

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

Brez komentarjev »

RSS feed za komentarje na to objavo. TrackBack URI

Komentiraj objavo

Èe želiš komentirati, moraš biti prijavljen.
Creative Commons License

p4b.nu is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

Mashin' it BrandNu style | We also Twitter | Contacts, inquiries and DJ bookings via contact [at] p4b.nu
Design by Ozren :: template by #kruh :: developed and hosted by APPoteka
Inspired by WordPress - Code is poetry
Entries and comments feeds Valid XHTML and CSS ^Top^