May
10
2008

Pimp the Fox

Bojda je na??a mala de??elica v sami svetovni ??pici – lani smo bili celo na prvem mestu -, pri uporabi spletnega brskalnika FireFox. Ta statisti??ni podatek se, na prvi pogled, zdi popolnoma nepomemben. A peli so nam hvalnice. In osebno sem prepri??an, da je (lahko) eden izmed kazalnikov “informacijske pismenosti” dru??be. Kdo uporablja Lisico? Na za??etku nas je bilo res malo, samo najbolj zagrizeni … (spletni) programerji, internetni navdu??enci in nadpovpre??no obve????eni geeki. IT-jevce sem namenoma izpustil, saj so se dolgo upirali z vsemi ??tirimi. In nekateri se ??e danes. Ker njihova podjetja bazirajo na Microsoftovi platformi, so prisiljeni v redne (celo tedenske) varnostne popravke privzetega brskalnika, ki ga uporablja 10, 100, 1000, … in ve?? zaposlencev. S tem dejstvom ??ivijo, vdani v svojo usodo. A po svoje jih razumem, saj je Mikromehki vlo??il veliko truda, da ohrani svojo prednost v informacijskem oligopolu, v katerem se je zna??la na??a dru??ba.

Microsoft je za tehnolo??ki napredek sicer naredil ogromno … Morda ne za strogo definicijo tehnolo??kega napredka, kot ga razumemo strokovno izobra??eni. Dejstvo je, da je v hlastanju za ??im ve??jim dobi??kom podjetja namenoma upo??asnil tehnolo??ki razvoj svojih sistemov (in ni edini). Verzijo ena-pika-pet je prodal kot dva-nula. Verzijo ena-pika-devet je prodal kot tri-nula. Vseeno pa je, roko na srce, najbolj zaslu??en za to, da je Janez, namesto svin??nika in pisalnega stroja, za??el uporabljati tipkovnico in mi??ko. A na podro??ju interneta je Microsoft zaspal, tega se moramo zavedati. In zaspal je ??e leta nazaj. Zato se je rodil Google. Zato lahko sedaj Yahoo viha nos. Vseeno je pri spletnem brskanju, statisti??no gledano, ??e vedno v prednosti. Kar seveda ni prav. Ta polo??aj mu, sicer zgolj posredno, utrjuje tudi na??a najve??ja komercialna televizija, ki v poro??ilih opozarja, da lahko prito??be na izra??un dohodnine (po elektronski poti, seveda) oddate le in samo z Internet Explorerjem. To seveda zmanj??a pritisk na razvijalce sistema eDavki. Ki zato ve?? ??asa posvetijo umetni inteligenci Lepe Vide, da ta, tudi na najbolj neumna vpra??anja, odgovarja z veliko mero “domi??lije”.

No, pojdimo nazaj na Lisico. V teoreti??ne prednosti njene uporabe se ne bom spu????al, ker so preve?? tehni??ne narave in kot take dolgo??ane povpre??nemu bralcu. Podal bom bolj prakti??ne razloge in vam izdal raz??iritve (Add-ons), ki jih uporabljam, da si olaj??am brskanje po spletu. Namestite si jih seveda glede na svoje potrebe…

Google Browser Sync: sinhronizira zaznamke, zgodovino in ??e kup uporabnih podatkov med ra??unalniki, kjer uporabljate FireFox (doma??i, slu??beni, prenosni,…). Potrebujete seveda Gmail ra??un.

Download Statusbar: Prenose prika??e v statusni vrstici in ne odpira mote??ega Download okna.

Screengrab: Ustvarite screenshot (dela) spletne strani. Zajame tudi slike v Flash galerijah.

FireGestures: Olaj??a navigacijo … npr. Right-click + Scroll-Up => Back Button.

Adblock: Blokirajte spletne oglase, tudi najbolj trdo??ive.

Delicious Bookmarks: ??e uporabljate sistem del.icio.us za shranjevanje zaznamkov, je tole obvezen dodatek.

Aging Tabs: Odprti tab-i, ki jih ne uporabljate, postajajo vedno bolj temne barve.

Zemanta: Blogersko orodje, ki avtomatsko obogati vsebino objav z relavantnimi slikami in povezavami. Delo slovenskih rok, zato si ga namestite vsaj v znak podpore, ??e drugega ne…

iFox Smooth: odli??en skin, ki da va??i Lisici Mac-ovski pridih.

Za vse spletne razvijalce so nepogre??ljivi ??e Web Developer, Firebug (+ YSlow) in Temperdata.

p.s. Morda niste vedeli… ??e na Back-button kliknete s srednjim mi??kinim uhljem, vam prej??njo stran odpre v novem tab-u. Ultra-uporabno, kadar se prvi “Google link” izka??e za zgolj delno uporabnega.

p.p.s. Ve??ina zgornjih raz??iritev deluje le na verziji dva, kar je glavni razlog, da ne uporabljam ve?? trojke.

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

Brez komentarjev »

RSS feed za komentarje na to objavo. TrackBack URI

Komentiraj objavo

Èe želiš komentirati, moraš biti prijavljen.
Creative Commons License

p4b.nu is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

Mashin' it BrandNu style | We also Twitter | Contacts, inquiries and DJ bookings via contact [at] p4b.nu
Design by Ozren :: template by #kruh :: developed and hosted by APPoteka
Inspired by WordPress - Code is poetry
Entries and comments feeds Valid XHTML and CSS ^Top^