Aug
24
2007

P2P in (ameri??ka) ekonomija

Koliko stane nelegalno presnemavanje mp3-jev preko P2P omre??ji? Nova ??tudija IPI-ja je pokazala, da je direktna izguba pribli??no 12,5 milijarde USD, kar nanese okoli 420 milijonov USD na leto v obliki davkov, slu??bo pa naj bi zaradi piratstva izgubilo okoli 71.000 ljudi. ?tevilke so, seveda, mo??no pretirane, ker je ??tudija postavljena na slabih temeljnih predpostavkah. Predvideva namre??, da bi ljudje vso glasbo, ki jo brezpla??no in nelegalno prenesejo preko P2P omre??ji, v nasprotnem primeru kupili. Odli??en komentar, zakaj stvar (meddrugim) ne dr??i vode, se je pojavil na Slashdotu:

If a high-school kid was a massive warez junkie and managed to accumulate 1.5 million dollars worth of pirated software, would the IPI consider that 1.5 million dollars worth of lost sales… from a kid with a maximum $2K-$3K a year income?

Doesn’t seem to me they’re looking at actual buying potential of the ‘offender’… just theoretical maximum revenue lost by the producer.

In kaj je re??itev? Glasbena industrija se bo pa?? morala prilagoditi novim pravilom in kon??no priznati, da so CDji predragi. Verjetno bi bilo ??e najbolj po??teno, da se broadband povezave za fizi??ne osebe dodatno obdav??i, tako dobljena sredstva pa dodeli artistom na ??imbolj neposreden in pravi??en na??in. Let’s face it – vsi, ki imamo ??irokopasovno povezavo, kdaj pa kdaj kr??imo avtorske pravice in zato se mi zdi fer, da tudi kaj prispevamo in s tem dekriminaliziramo P2P file sharing. Z veseljem pla??am dodatnih 10??? vsak mesec za prosto uporabo interneta. Ameri??kih broadband naro??nikov je okoli 40 milijonov in ??e vsak mese??no pla??a 10 USD “davka na download”, znese to na letni ravni skoraj 5 milijard USD, kar je – po mojem mnenju -, tudi realen neposreden stro??ek P2P izmenjave datotek.

Industrija se bo morala slej ko prej sprijazniti, da nikoli ve?? ne bo tako, kot je bilo. Fenomen interneta jim je pa?? dodobra zagrenil ??ivljenje in skrajni ??as je, da prilagodijo svoje poslovne procese, postavijo realne cene svojim izdelkom, na zlobne mre??ne protokole pa za??nejo gledati kot na prilo??nost – prodajni kanal z najve??jim potencialom. Izgubljena delovna mesta? Definitivno. A to je pa?? neljuba posledica tehnolo??kega napredka.

And so it goes…

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

Brez komentarjev »

RSS feed za komentarje na to objavo. TrackBack URI

Komentiraj objavo

Èe želiš komentirati, moraš biti prijavljen.
Creative Commons License

p4b.nu is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

Mashin' it BrandNu style | We also Twitter | Contacts, inquiries and DJ bookings via contact [at] p4b.nu
Design by Ozren :: template by #kruh :: developed and hosted by APPoteka
Inspired by WordPress - Code is poetry
Entries and comments feeds Valid XHTML and CSS ^Top^