May
15
2008

Ju??ni sosedje

Sam nimam predsodkov do na??ih ju??nih sosedov, v nasprotju z nekaterimi. Takisto velja za t.i. “??efurje”, tiste prave, iz ljubljanskih blokovskih naselji. Termin “??efur” namre?? ozna??uje state of mind posameznika, ne narodnostne pripadnosti. A kljub temu smo, z nekaterimi, v morju razlik na??li tiste skupne to??ke, ki nas ve??ejo ??e dolga leta. ‘Cause they all good peoples…

Eni od teh – pa niso ??efurji -, so tudi zagreb??ka ekipa Confusion. Njihovo najnovej??o dubstep lepljenko smo, po??vigav??i se na aktualno politi??no situacijo, vklju??ili v na?? podcast. Med poslu??anjem lahko naprimer premi??ljujete, kaj bi zasadili v tista nesre??na korita. Da bo vsaj zgledalo, dokler eni in drugi ne pridejo k pameti.

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

May
10
2008

Pimp the Fox

Bojda je na??a mala de??elica v sami svetovni ??pici – lani smo bili celo na prvem mestu -, pri uporabi spletnega brskalnika FireFox. Ta statisti??ni podatek se, na prvi pogled, zdi popolnoma nepomemben. A peli so nam hvalnice. In osebno sem prepri??an, da je (lahko) eden izmed kazalnikov “informacijske pismenosti” dru??be. Kdo uporablja Lisico? Na za??etku nas je bilo res malo, samo najbolj zagrizeni … (spletni) programerji, internetni navdu??enci in nadpovpre??no obve????eni geeki. IT-jevce sem namenoma izpustil, saj so se dolgo upirali z vsemi ??tirimi. In nekateri se ??e danes. Ker njihova podjetja bazirajo na Microsoftovi platformi, so prisiljeni v redne (celo tedenske) varnostne popravke privzetega brskalnika, ki ga uporablja 10, 100, 1000, … in ve?? zaposlencev. S tem dejstvom ??ivijo, vdani v svojo usodo. A po svoje jih razumem, saj je Mikromehki vlo??il veliko truda, da ohrani svojo prednost v informacijskem oligopolu, v katerem se je zna??la na??a dru??ba.

Microsoft je za tehnolo??ki napredek sicer naredil ogromno … Morda ne za strogo definicijo tehnolo??kega napredka, kot ga razumemo strokovno izobra??eni. Dejstvo je, da je v hlastanju za ??im ve??jim dobi??kom podjetja namenoma upo??asnil tehnolo??ki razvoj svojih sistemov (in ni edini). Verzijo ena-pika-pet je prodal kot dva-nula. Verzijo ena-pika-devet je prodal kot tri-nula. Vseeno pa je, roko na srce, najbolj zaslu??en za to, da je Janez, namesto svin??nika in pisalnega stroja, za??el uporabljati tipkovnico in mi??ko. A na podro??ju interneta je Microsoft zaspal, tega se moramo zavedati. In zaspal je ??e leta nazaj. Zato se je rodil Google. Zato lahko sedaj Yahoo viha nos. Vseeno je pri spletnem brskanju, statisti??no gledano, ??e vedno v prednosti. Kar seveda ni prav. Ta polo??aj mu, sicer zgolj posredno, utrjuje tudi na??a najve??ja komercialna televizija, ki v poro??ilih opozarja, da lahko prito??be na izra??un dohodnine (po elektronski poti, seveda) oddate le in samo z Internet Explorerjem. To seveda zmanj??a pritisk na razvijalce sistema eDavki. Ki zato ve?? ??asa posvetijo umetni inteligenci Lepe Vide, da ta, tudi na najbolj neumna vpra??anja, odgovarja z veliko mero “domi??lije”.

No, pojdimo nazaj na Lisico. V teoreti??ne prednosti njene uporabe se ne bom spu????al, ker so preve?? tehni??ne narave in kot take dolgo??ane povpre??nemu bralcu. Podal bom bolj prakti??ne razloge in vam izdal raz??iritve (Add-ons), ki jih uporabljam, da si olaj??am brskanje po spletu. Namestite si jih seveda glede na svoje potrebe…

Google Browser Sync: sinhronizira zaznamke, zgodovino in ??e kup uporabnih podatkov med ra??unalniki, kjer uporabljate FireFox (doma??i, slu??beni, prenosni,…). Potrebujete seveda Gmail ra??un.

Download Statusbar: Prenose prika??e v statusni vrstici in ne odpira mote??ega Download okna.

Screengrab: Ustvarite screenshot (dela) spletne strani. Zajame tudi slike v Flash galerijah.

FireGestures: Olaj??a navigacijo … npr. Right-click + Scroll-Up => Back Button.

Adblock: Blokirajte spletne oglase, tudi najbolj trdo??ive.

Delicious Bookmarks: ??e uporabljate sistem del.icio.us za shranjevanje zaznamkov, je tole obvezen dodatek.

Aging Tabs: Odprti tab-i, ki jih ne uporabljate, postajajo vedno bolj temne barve.

Zemanta: Blogersko orodje, ki avtomatsko obogati vsebino objav z relavantnimi slikami in povezavami. Delo slovenskih rok, zato si ga namestite vsaj v znak podpore, ??e drugega ne…

iFox Smooth: odli??en skin, ki da va??i Lisici Mac-ovski pridih.

Za vse spletne razvijalce so nepogre??ljivi ??e Web Developer, Firebug (+ YSlow) in Temperdata.

p.s. Morda niste vedeli… ??e na Back-button kliknete s srednjim mi??kinim uhljem, vam prej??njo stran odpre v novem tab-u. Ultra-uporabno, kadar se prvi “Google link” izka??e za zgolj delno uporabnega.

p.p.s. Ve??ina zgornjih raz??iritev deluje le na verziji dva, kar je glavni razlog, da ne uporabljam ve?? trojke.

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev


10
2008

Zakaj ??e…

Kot da ni dost, da me v soboto, rahlo zma??kanga, zgodaj zbudijo vestni smetarji in hi??nik, ki si je o??itno rekel, da je 2 cm visoka trava pa res ??e absolutno previsoka in je ??e pred osmo zakurblal tist svoj motokultivator??ek – poleg tega pa moram ??e delat namest da bi ga martin??kou nekje na soncu -, naba??em ??e na poroko ene, po koloni sode?? o??itno velike ??ivine, ki si je za traso do o??tarije, kjer se ga bojo do dveh popoldne nabasal k krave (sumim sicer, da so nekateri tut ??e v cerkev pretihotapl za par ??tamprlov ??ganice), izbrala ulico, to??no pod mojim balkonom in sem bil deset (10!) minut prisiljen poslu??ati besno trobljenje zarad katerga mi ??e zdej, ko izlivam svoj gnev, po glavi zvoni huj??, kot ??e bi ??e vedno ??ivel na vasi in bi me lokalni du??ni pastir za kazen, ker sem s pono??evanjem zagre??il katerega od ta hudih grehov, prvezal gor na zvonik, direkt na vnebovzetje (??e se prov spomnm, je to ta velik praznik, a ne?).
Ma, res ne ??tekam tega trobljenja…oziroma ga, ampak mi gre zarad tega kve??jemu ??e bolj na ??ivce. Verjetno gre za to, da se “vsemu svetu” (v tem primeru predvsem meni in ostalim prebivalcem Fu??een) razglasi sre??a tistih dveh ubogih par, ampak men se to res zdi ??ist zgre??eno, glede na to, da vsi dobro vemo, da je vsaj fifti-fifti ??ans, da ta “sre??a” ne bo prav dolg trajala…
Pa brez zamere, vsi poro??eni nesre??niki in nesre??nice ;)

Objavil: marvin        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

May
8
2008

Soon.

– via Vesna

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev


8
2008

Nekonferenca: Podjetni??tvo in mladi

Kot nam je ??e vsem jasno, nam sodobni trendi prina??ajo najrazli??nej??e mo??nosti udejstvovanja in razvijanja. ?e posebej mladi na poti svojega uveljavljanja izkazujemo veliko ambicioznosti in ??elje po dose??kih ter radovednosti, ki nas ??ene naprej.

Organizatorji 1. nekonference v Sloveniji, ki delujemo pod okriljem Centra vse??ivljenjskega u??enja Inti.si, te vabimo, da se nam pridru??i?? ter nadaljuje?? s pisanjem tvoje zgodbe o uspehu.

Nekonferenca se je ??e za??ela odvijati na forumih, zato se ??imprej priklopi na spletno stran: nekonferenca.blogspot.com. Forumsko dru??enje se bo zaklju??ilo z moderiranim sre??anjem v ??ivo, in sicer v soboto, 24. maja 2008 v Mestnem muzeju Ljubljana. Osrednja tema leto??njega dogodka bo Podjetni??tvo in mladi.

Pridru??i se nam, ??e si radoveden/na in si ??eli?? biti med prvimi. Prepri??ani smo, da bomo skupaj soustvarjali nov mejnik v izobra??evanju in u??enju ter nekonferenco vpeljali tudi v slovensko prakso. Imel/a bo?? mo??nost ??iriti svoje znanje, ga deliti z drugimi ter sooblikovati samo vsebino dogodka. Obenem pa bo?? lahko raz??iril/a svojo obstoje??o mre??o stikov ter spoznal/a zanimive ljudi, morda tvoje bodo??e poslovne partnerje.

Najpomembnej??e pa je, da se nekonference lahko udele??i?? brezpla??no!

Veselimo se sodelovanja s tabo!
Dogodek bomo skupaj s tabo ustvarjali Alkimisti

T: 01/5200-670
M: 031/742-748
@: promocija@inti.si
nekonferenca.blogspot.com

via mati

Objavil: kruh        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

May
5
2008

Slovenskega naroda sin

Tretji razred … All over again.

– via Vest

Objavil: besso        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev


5
2008

Way Down in the Hole

Je naslov komada, ki se zvrti v uvodni ??pici HBO-jeve serije The Wire, po mnenju nekaterih ene najbolj??ih serij nasploh (sam se pridru??ujem mnenju, pa tudi Besso bi znal odobravajo??e prikimati). V vsaki sezoni spustijo druga??no verzijo komada, ki ga v originalu izvaja Tom Waits. Vse variante so hude, ??e se pa komu ne zdijo, naj si pa ogleda serijo in definitivno mu bodo postali v??e??.

Season 1: Five Blind Boys of Alabama – Way Down in the Hole

Season 2: Tom Waits – Way Down in the Hole

Season 3: The Neville Brothers – Way Down in the Hole

Season 4: DoMaJe – Way Down in the Hole

Season 5: Steve Earle – Way Down in the Hole

Objavil: kruh        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev

May
3
2008

Druga! Druga!

Fuzbal se bli??a, to vem ker smo delali reklamco za TV3, kjer navija??i razli??nih dr??av navijajo za tole reklamo.

Koooonc. Guy Richie ga pihne…

Objavil: cabron        Kategorije: Uncategorized        Brez komentarjev
« Prejšnja stran

p4b.nuvigation12


Creative Commons License

p4b.nu is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.

Mashin' it BrandNu style | We also Twitter | Contacts, inquiries and DJ bookings via contact [at] p4b.nu
Design by Ozren :: template by #kruh :: developed and hosted by APPoteka
Inspired by WordPress - Code is poetry
Entries and comments feeds Valid XHTML and CSS ^Top^